En styrelse består för det mesta av personer som har ett annat arbete ”till vardags”. Det innebär en större påfrestning för den som ska koordinera styrelsens arbete och agenda, och ibland får detta en negativ påverkan på den progress styrelsens arbete får. Uppgiften att skriva protokoll brukar antingen innebära att någon i styrelse deltar mindre aktivt i diskussionen, eller att protokollets innehåll blir mindre då protokollföraren inte hinner med att både bidra muntligt och skriftligt.

En extern styrelsekoordinator ser till att möten bokas i god tid i enlighet med det årshjul som tas fram, och att material samlas in och skickas ut vid deadlines inför möten. Som protokollförare ser koordinatorn till att protokollen blir likvärdiga varje gång, och att inga actions eller beslut missas att tas med. Styrelsekoordinatorn tillser att lokaler, resor och förtäring bokas vid fysiska möten, strategidagar osv, och kan även hantera all administration kring stämmor.

Intresserad av att veta mer om hur en styrelsekoordinator från Virtea skulle kunna hjälpa just er? Boka ett kort, digitalt möte här med vår grundare Åsa Tassdal.