Här finner du en del exempel på vad vi kan hjälpa till med, med tveka inte att höra av dig om du saknar något. Vi kan antingen hjälpa dig eller så kan vi troligen förmedla en kontakt till någon som gör just det du behöver. Kontakta oss här!

Chefsassistent & styrelseadministration
Kalenderhantering & mötesbokning
Avtalshantering
Kvittoredovisning
Planering av årshjul
Insamling och utskick av förberedelsematerial
Mötesprotokoll och digital signering
Resor, konferenser och interna/externa event
Samordning av investerarmöten/-resor
Presentationer
Beställa t.ex. julgåvor till personal och kunder

Säljstöd, administration & kontor
Offerthantering
CRM
Kundtjänst
Leverantörskontakter
Fakturering
Ekonomi – ”steget innan redovisningsbyrån”
Mässor och marknadsmaterial
Uppföljning mötesbokning (varma leads)
Kontorsadministration (Office management)

Utbildning, event och konferenser
Planering av interna/externa event, utbildningar, fester och konferenser
Beställning av lokaler och förtäring.
Hitta underhållning/talare/DJ osv
Ta fram profilmaterial och give-aways
Anmälningsadministration och besvara frågor från deltagare och leverantörer
Uppföljning efteråt (tex utvärderingar och fakturering)

HR & rekrytering
Onboarding
HR administration
Stöd vid rekrytering
Kontakt med myndigheter, pensionsbolag mm gällande HR-frågor
Offboarding
Stöd till Expats

Kommunikation
Enklare skriftlig kommunikation (svenska/ engelska), såsom instruktioner, medarbetarinformation, inläggstexter, inbjudningar mm
Enkäter, utvärderingar
Korrekturläsning och dokumentlayout
Uppdatering av web och intranät
Sammanställning och utskick av nyhetsbrev
Publicering i social media
Fotografering, bild- & videoredigering

Projektledning och problemlösning

Koordinering av processer med många intressenter, t.ex. planera årsschema, boka möten, samla in och sammanställa material, påminna om deadlines

Administrativa projekt, t.ex. digitalisering av ett arkiv eller implementera en ny administrativ process

Projektledning av kontorsflytt eller ombyggnation

Hjälp att hitta annan hjälp, t.ex. en fotograf, IT-support eller en workshopledare