Bakgrunden till Virtea

Idén till Virtea dök upp efter att jag gång på gång träffade framgångsrika entreprenörer som, när jag beskrev vad jag gjorde i mitt yrke som executive assistant, utbrast ”Åh, jag önskar att jag hade en sån som dig!”.

Men dessa driftiga personer är fast i ett moment 22. De är upptagna människor som behöver hjälp från en senior person med bred kompetens, men långt ifrån på heltid och sällan lika mycket varje dag. Det de önskar är en engagerad Executive Assistant med eget driv och som har erfarenhet från en karriär inom ”corporate”, men dessa erfarna EA vill nästan uteslutande ha heltidstjänster, oavsett om de går in som anställda eller konsulter. De personer som kan tänka sig att jobba en deltid på så lite som 20-40% är mer oerfarna och kräver ett mer fysiskt närvarande, mer tidsödande och mer detaljstyrande chefskap, något som inte vore till en så stor hjälp för våra entreprenörer.

Alltså, moment 22. De kan och vill inte anställa på heltid, men de får inte den hjälp de behöver om väljer en deltidslösning. De flesta fortsätter därför att göra allt själva, vilket jag har förstått från mina samtal med dem, hindrar dem från att komma framåt med sitt företag i den takt de önskar. Tiden räcker helt enkelt inte till.

Därför har jag startat Virtea. Så att engagerade och drivna entreprenörer kan fokusera på att utveckla sina inspirerande idéer, medan Virtea stöttar dem med allt det där andra genom en affärsmodell som är lika flexibel och nytänkande som de själva.